Intercultureel Management

Intercultureel Management

459,00

Studieaanbieder:

Type studie:

Studieduur:

Categorie:

Meer informatie

Internationaal actief? Volg de cursus Intercultureel Management op HBO-niveau De internationale markt is in het bedrijfsleven steeds belangrijker. Doe je zaken in- of met bedrijven in andere landen? Cultuur is van invloed op de managementpraktijk en organisatiestructuur. Ken de verschillen en handel ernaar. Globalisering opent nieuwe markten. Hoe werkt de hedendaagse wereldeconomie? Welke waarden spelen een rol in de interculturele bedrijfscommunicatie? Welke invloed heeft cultuur op een organisatie? Na de cursus Intercultureel Management weet je hoe je internationaal de juiste strategische keuzes maakt. Je managet culturele verschillen goed en natuurlijk. Internationale verantwoordelijkheid is van iedereen Vrijwel iedere medewerker werkt vroeg of laat met internationale contacten. Internationale verantwoordelijkheid ligt vaak buiten het managementteam. In de cursus Intercultureel Management leer je in twee maanden culturele verschillen op waarde schatten en ermee omgaan. Culturen herkennen en in kaart brengen Intercultureel Management begint met kennis over wat een cultuur precies is. Waaruit bestaat een cultuur? En hoe breng je verschillende culturele dimensies in kaart? In de cursus krijg je antwoord op deze vragen. Cultuur en de managementpraktijk Verschillen culturen van landen? Verschillen culturen van bedrijven? Verschillen orgaisatieculturen van afdelingen? Leer je de elementen van een organisatiecultuur kennen en herkennen. Welke gevolgen hebben procesmatige en strategische keuzes op de cultuur van organisaties? Wanneer je dat weet, heb je een goede basis voor de dagelijkse managementpraktijk. Culturele verschillen managen Wil je culturele verschillen goed managen? Dan zijn ethiek en sociale verantwoordelijkheid essentieel. Leer hoe je de invloed van cultuur op het bedrijfsleven eenvoudig in kaart brengt en hoe je interculturele verschillen managet.

Recent bekeken opleidingen: