Opleiding onderwijsassistent

Kunt u goed met kinderen omgaan? Zaken goed uitleggen? En bent u geduldig? Dan is een baan als Onderwijsassistent of Klassenassistent misschien iets voor u!
Home > Onderwijsassistent

Functiebeschrijving van een onderwijsassistent

Een onderwijsassistent of klassenassistent helpt de leraar met diverse taken, zoals het begeleiden van leerlingen, het assisteren van de leerkracht en administratieve taken. Een uitgebreide beschrijving van het takenpakket van een onderwijsassistent vindt u op deze website.

Verder krijgt u antwoord op vragen als welke vaardigheden belangrijk zijn wanneer u een goede onderwijsassistent wilt worden.

Een onderwijsassistent heeft de volgende taken:

 • Het ondersteunen en begeleiden van leerlingen
 • Het assisteren van de leerkracht
 • Het uitvoeren van administratieve en verzorgende taken
 • Het assisteren bij buitenschoolse activiteiten

Volledige opleiding onderwijsassistent

Verkorte opleiding onderwijsassistent

Technisch onderwijs assistent

Een Technisch Onderwijs Assistent ondersteunt o.a. de docenten scheikunde, natuurkunde en biologie tijdens experimenten en proeven. Kijk voor meer informatie op functiebeschrijving Technisch Onderwijs Assistent.

Wat zijn de taken van een technisch onderwijsassistent?

De taken van een Technisch Onderwijsassistent zijn onder andere:

 • Het adviseren van leerkrachten over de veiligheidsregels
 • Het voorbereiden van de experimenten
 • Het assisteren van de leerkracht tijdens het uitvoeren van experimenten
 • Het controleren of de apparatuur waar de experimenten mee gedaan worden in goede staat zijn
 • Kleine reparaties uitvoeren aan de apparatuur waar de experimenten mee worden gedaan
 • De TOA is verantwoordelijk voor de eventuele dieren en planten die in de school aanwezig zijn
 • Het bestellen van materialen voor de experimenten
 • Het maken van verschillende versies van schriftelijke overhoringen
 • Het is mogelijk dat een TOA zelf experimenten mag bedenken

Wat zijn de competenties van een technisch onderwijsassistent?

Als Technisch Onderwijs assistent dient u over de volgende capaciteiten te beschikken:

 • Zeer precies werken met verschillende materialen
 • Beschikken over technische kennis en inzicht
 • Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen
 • Onder druk kunnen werken
 • Goede communicatieve vaardigheden om de experimenten helder uit te kunnen leggen
 • Over veel geduld beschikken bij het uitvoeren van de experimenten

Opleiding onderwijsassistent

U heeft een MBO niveau 4 diploma Onderwijsassistent nodig om aan de slag te kunnen gaan als onderwijsassistent. Kijk op opleiding Onderwijsassistent om te lezen wat deze opleiding precies inhoud en waar u deze opleiding kan volgen.

Verder staat op deze pagina welke vooropleiding u nodig heeft om toegelaten te worden voor de opleiding Onderwijsassistent en welke vervolgopleidingen u kan doen om te kunnen doorgroeien en uiteindelijk als leraar voor de klas te staan.

Wat leert u tijdens de opleiding onderwijsassistent?

Tijdens de opleiding wordt er kennis opgedaan en worden er vaardigheden geleerd, zoals:

 • Didactische vaardigheden
 • Pedagogische kennis
 • Planmatig werken
 • Kennis over hygiëne
 • Organisatorische vaardigheden
 • Onderwijsprocessen begeleiden
 • Kennis over wetgeving in het onderwijs.
 • Het signaleren van sociale problemen bij leerlingen
 • Leren samenwerken
 • Leren administreren

Verder wordt er tijdens deze studie aandacht besteed aan Nederlands en rekenen.

BOL of BBL?

Voltijd of Beroepsopleidende Leerweg (BOL)

Wanneer u voor de Beroepsopleidende Leerweg kiest, dan is het de bedoeling dat u 80% van de opleiding theorie studeert en 20% van de opleiding een praktijkstage loopt.

U bent in principe vrij om te bepalen waar u stage gaat lopen, mits het aan de eisen van de onderwijsinstelling en het landelijke Kenniscentrum Calibris voldoet. Uiteraard wordt u tijdens deze stage goed begeleid.

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Als u voor de Beroeps Begeleidende Leerweg kiest, dan werkt u 60% van de opleiding en besteedt u 40% van de opleiding aan de theorie. Ook hier geldt dat de (werk)stageplaats goed moet worden gekeurd. Een verschil tussen BOL en BBL is dat u bij de BBL variant meteen kan beginnen met de werkstage en met de BOL variant eerst een deel van de theorie moet halen.

Cao onderwijsassistent

Als u een baan krijgt aangeboden, dan is het mogelijk om te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden binnen de algemene CAO afspraken voor het onderwijs ondersteunend personeel.

Voordat u begint aan deze onderhandelingen is het aan te raden om u te verdiepen in deze CAO waarin de lonen en aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld. Op de pagina CAO Onderwijsassistent is veel informatie over dit onderwerp te lezen. Een CAO wordt opgesteld in overleg tussen werkgeversorganisaties en werknemers organisaties. In de CAO staan afspraken over lonen en arbeidsvoorwaarden. Als u wordt aangenomen bij een onderwijsinstelling is het mogelijk om binnen deze CAO afspraken over de arbeidsvoorwaarden en het salaris te onderhandelen. Bij het onderhandelen is het verstandig om u te verdiepen in de algemene CAO die geldt voor onderwijsassistenten. Onderwijsassistenten vallen onder de CAO voor onderwijs ondersteunend personeel. Op deze pagina kunt u een korte beschrijving vinden van de arbeidsvoorwaarden en de lonen voor onderwijsassistenten. U krijgt op deze pagina antwoord op de vragen, zoals:

 • Wat is het minimale en maximale maandelijkse salaris?
 • Wat voor compensatie krijgt u voor overwerk?
 • Wat voor aanvullende arbeidsvoorwaarden bestaan er?
 • Is een verklaring omtrent gedrag nodig en waar vraag ik die aan?

Wat gaat u verdienen als onderwijsassistent?

Het onderwijs werkt op basis van salarisschalen en een onderwijsassistent zit in schaal 4. Naast het maandloon kan de onderwijsassistent ook rekenen op een aantal extra uitkeringen: de eindejaarsuitkering, de vakantietoeslag en de dag van de leraar uitkering. In de CAO is het minimum en het maximumsalaris vastgesteld.

 • Het minimale startsalaris is € 1.635 bruto per maand
 • Het maximale salaris is € 2.298 bruto per maand

Krijgt u ook een vergoeding voor overwerk?

Als u als onderwijsassistent moet of wilt overwerken, dan krijgt u hier een extra compensatie voor:

Verlofuren:
U kan voor de extra tijd die u heeft overgewerkt verlof opnemen.

Financiële compensatie
Naast verlofuren ontvangt u een bepaald percentage over het uurloon als financiële compensatie. Deze percentage verschillen per dag (weekend of doordeweeks) en tijdstip (’s avonds of overdag).

Heb ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig?

Voordat u aan het werk kan als onderwijsassistent bij een onderwijsinstelling is het verplicht om een verklaring omtrent gedrag te laten zien. Hieruit moet blijken dat er geen belemmeringen zijn om deze functie uit te oefenen. Een Verklaring omtrent gedrag kunt u aanvragen bij het Ministerie van Justitie.