HRM

Werken met ken- en stuurgetallen

De schriftelijke cursus ‘Werken met ken- en stuurgetallen’ biedt u het strategische inzicht en de noodzakelijke kennis zodat u ken- en stuurgetallen kunt toepassen in de praktijk. Tevens is het toepassen van een praktische methode waarmee u zelf ken- en stuurgetallen kunt ontwikkelen, een onderdeel van deze cursus. Stapsgewijs ben u instaat uw eigen strategie te plannen en opstellen met duidelijke stuurgetallen. Uit de cursus blijkt ondermeer dat u al belangrijke conclusies kunt trekken over uw personeelsbeleid op basis van een relatief klein aantal kengetallen.