Taalstudies

Universiteit Leiden – Bachelor Engelse taal en cultuur

Tijdens de Bacheloropleiding Engelse taal en cultuur komen o.a. de volgende vakgebieden aan bod: taalkunde, letterkunde, filologie en taalvaardigheid. Als vooropleiding dient u VWO, WO propedeuse, of HBO-(propedeuse) succesvol te hebben afgerond. De opleiding duurt ongeveer 4,5 jaar. De colleges zijn op dinsdagavond en op donderdagavond van 18.45 uur tot 22.00 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Universiteit Leiden.