VMBO Rekenvaardigheid 2F

VMBO Rekenvaardigheid 2F

169,00

Studieaanbieder:

Type studie:

Studieduur:

Categorie:

Meer informatie

Haal het officiële staatsexamen VMBO Rekenvaardigheid 2Fcomplete lesstof + examentraining Je rekenvaardigheid een boost geven? Volg de cursus VMBO Rekenvaardigheid 2F Kijk eens naar de volgende opgaven: 368 + 447 = 72 : 100 = welk getal is het grootst (A) 1,09 (B) 0,89 (C) 1,1 (D) 0,9 Dit soort vragen krijg je op het staatsexamen rekenvaardigheid 2F. De cursus Rekenvaardigheid 2F van NHA bereidt je voor op dit examen. Sinds 2014 is het examen rekenvaardigheid een verplicht onderdeel van het gemeenschappelijk deel van het VMBO. Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod: getallen; verhoudingen; meten en meetkunde; verbanden. Let op: Wanneer je de cursus VMBO Wiskunde doet, hoef je Rekenvaardigheid 2F niet te volgen. De lesstof van wiskunde bereidt je ook voor op het het examen Rekenvaardigheid 2F.

Recent bekeken opleidingen: