Mediation

Mediation

619,00

Studieaanbieder:

Type studie:

Studieduur:

Categorie:

Meer informatie

Conflicten oplossen? Volg de cursus Mediation op HBO-niveauWanneer zet je mediation in? Hoe werkt bemiddelen tussen partijen? Wat is de juridische status van mediation? En waarom zetten overheid, bedrijfsleven en burgers mediation steeds vaker in? Volg de cursus Mediation en je krijgt de antwoorden. Waarover beschikt een mediator? Gaat het om psychologie, om communicatie, om juridische kennis? In twee maanden leer je de essentie van mediation kennen. Cursus Mediation In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: conlicten herkennen; conflicten hanteerbaar maken; welke vormen en technieken van conflicthantering en mediation er zijn; escalatie voorkomen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Verkrijg overzicht van vormen van conflictbemiddeling en verdiep je in mediation. Kennis verfijnen met een cursus Mediation Behandel je juridische problemen? Los je conflicten op? Ben je jurist, HR-professional of leidinggevende? Volg cursus Mediation en je plukt de vruchten van een weloverwogen manier om zaken?in de minne te schikken?. Grote en kleine problemen lenen zich voor mediation: arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, conflicten met de overheid en zelfs strafzaken. Het voordeel van mediation? Er is meestal snel een oplossing en je houdt het geschil zelf in de hand. De kleerscheuren blijven voor alle partijen tot een minimum beperkt. Leer herkennen wanneer mediation de meest geschikte optie is om een conflict op te lossen en wanneer andere instrumenten de voorkeur verdienen. De professional kent niet alleen zijn mogelijkheden, maar ook zijn beperkingen.

Recent bekeken opleidingen: