HRM

Competentie Management

Een succesvolle onderneming is sterk afhankelijk van de competente medewerkers. Vandaar de belangstelling voor competentie management de afgelopen jaren. De cursus ‘Competentie Management’ biedt uw organisatie de handvatten voor het sturen en beheersen van veranderingen. Deskundigen behandelen in deze unieke schriftelijke cursus onder andere het concept competentiedenken. Tezamen vormen de lessen een bruikbaar plan van aanpak om operationeel met competenties te werken. Dit vanuit een strategisch HRM-perspectief. In vele praktijksituaties heeft deze aanpak inmiddels zijn waarde bewezen.