Logistiek management

Tactisch Voorraadbeheer

U heeft na deze training inzicht in de functies en kosten van voorraad. U kent de betekenis van servicegraad. Daarnaast heeft u na het doorlopen van de 2-daagse training Tactisch Voorraadbeheer, meer inzicht in de voor- en nadelen van verschillende voorraadmodellen. Ook bent u op de hoogte van de consequenties van het model dat u hanteert tijdens het bepalen van voorraadparameters en kunt u analytisch voorraadparameters bepalen, prestatie-indicatoren inrichten en berekenen. Deze training biedt u concrete verbeterideeën voor het voorraadmanagement in de keten en in uw eigen organisatie.