Bedrijfskunde

Hbo Bedrijfskundige Informatica 3 voor Engineers & Beheerders

De verkorte duale hbo bacheloropleiding van NOVI voor Engineers, netwerkbeheerders en systeembeheerders is gebaseerd op de eisen uit het ICT-werkveld. Deze verkorte hbo opleiding is een deel uit de hbo opleiding van Hogeschool NOVI, die geaccrediteerd is door het ministerie van OC&W.

Tijdens de hbo opleiding Bedrijfskundige Informatica 3 voor Engineers & Beheerders ontwikkel je kennis op inzichtniveau. Deze opgedane kennis en inzichten leiden tot een verbreding van de mogelijkheden van je carrière.

Naast de benodigde ICT-kennis en inzichten krijg je vakken die gericht zijn op migratietrajecten (van begin tot eind), de wijze waarop besluitvorming in organisaties plaatsvindt, communicatie (zowel schriftelijk als mondeling), de organisatie van het beheer en de exploitatie (o.a. ITIL® en BiSL) op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je krijgt ook een aantal algemene managementvakken als marketingmanagement, personeelsmanagement, projectmanagement, verandermanagement. Als je het hbo diploma op zak hebt moet je in staat zijn leiding te geven in organisaties (teamleiding, projectleiding etc.).

De opleiding bestaat uit 16 vakken en heeft een doorlooptijd van 14 maanden. Alle vakken bestaan uit 6 leseenheden, waarbij tijdens de laatste les kennis en inzichten worden getoetst middels een tentamen of “paper”. In totaal volg je dus 96 dagdelen les.

De opleiding is afgestemd op studenten die beschikken over de volgende certificaten of vergelijkbare kennis hebben opgedaan door ervaring:

Microsoft: MCSE 2000 – 2003
Microsoft: MCITP
Novell: CNE (vanaf 4.0)
Cisco: CCNP