Fundamentals of debugging

Fundamentals of debugging

299,00

Studieaanbieder:

Type studie:

Studieduur:

Categorie:

Meer informatie

In deze debugging training / cursus leert u de basis van software debugging, debugging tools en debugging best practices. In deze cursus komt tevens debugging in Visual Studio 2013 naar voren. Later in de cursus worden nog enkele debugging tools zoals Performance Monitor, PerfView, en DebugDiag nader toegelicht.

Tot slot wordt er nog specifiek in gegaan op het debuggen in Windows. Kortom een cursus die verschillende manieren van debuggen behandeld.

Uw resultaat

Na het volgen van deze training bent u bekend met debugging en de verschillende manieren van debuggen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor softwareontwikkelaars die meer willen leren over debugging in de breedste zin van het woord.

Inhoud cursus

De training / cursus Fundamentals of debugging is opgebouwd uit verschillende lessen:

  • Introduction to Debugging
  • Visual Studio 2013 Debugging
  • Debugging Tools
  • Software Debugging in Windows
Meer informatie?

Kijk op onze website voor gedetailleerde lesinhoud en schermafbeeldingen van deze training.

Onbeperkt leren voor een vast bedrag per maand?

Naast losse trainingen bieden wij ook IT kennisabonnementen aan waarmee je onbeperkt kan trainen voor een vast laag bedrag per maand. Zie voor meer informatie onze website onder Onbeperkt Leren.

Recent bekeken opleidingen: