SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC)

SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC)

1.799,00

Studieaanbieder:

Type studie:

Studieduur:

Categorie:

Meer informatie

Mensen helpen bij verandering? Volg de SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor Een opleiding volgen tot psychosociaal counselor en na het behalen van je diploma direct toegelaten worden tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg? Direct een zorgverlenersnummer ontvangen, zodat je cliënten in aanmerking komen voor vergoeding door ziektekostenverzekeraars? Volg de SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). De Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met opleidingsinstituut Psychodidact en is gebaseerd op de filosofie van professor doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. De opleiding is een geaccrediteerde SNRO HBO registeropleiding en voldoet aan de PLATO eindtermen voor Psychosociale Basiskennis (PsBK). Als eerste opleiding in Nederland is de Opleiding Psychosociaal Counselor Europees erkend: de opleiding is in het Nederlandse en Europese kwalificatiekader op niveau 6 ingeschaald: dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor. OPC staat voor behandelende psychologie Voordat je uitgebreide informatie krijgt over OPC met betrekking tot het vak, het programma en de erkenning, scheppen we graag eerst helderheid in het land van de psychologie. We onderscheiden drie vormen: – de onderzoekspsychologie; – de toegepaste psychologie; – de behandelende psychologie. Binnen de onderzoekspsychologie wordt menselijk gedrag bestudeerd. Via vaststaande methoden (waar experimenten vaak deel van uitmaken) wordt gedrag in kaart gebracht. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de invloed van kleuren op aankoopgedrag van consumenten of onder welke voorwaarde een bepaalde hechting tot stand komt. Mensen die werken binnen deze vorm van psychologie zijn wetenschappelijk onderzoeker, zij zijn universitair geschoold. Onderzoeken is echter niet gelijk aan toepassen. De toegepaste psychologie houdt zich bezig met psychologische principes en theorieën en gebruikt deze om problemen in de praktijk op te lossen. Algemene psychologische kennis wordt ingezet om vraagstukken te beantwoorden en processen te optimaliseren. Bijvoorbeeld het verbeteren van een voorlichtingscampagne of het adviseren in opleidings- of beroepskeuze. Zowel mensen die psychologie aan de universiteit hebben gestudeerd als mensen die een HBO studie psychologie hebben afgerond kunnen zich richten op de toepassing van de psychologie. Maar toepassen is niet gelijk aan behandelen. Behandelen of begeleiden van cliënten staat centraal binnen de behandelende psychologie. De BIG geregistreerde Gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog), Psychotherapeut, Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog zijn universitair geschoolde psychologen (de Psychotherapeut kan ook een psychiater zijn) die cliënten/patiënten behandelen. Na hun bachelor en master titel hebben ze een vervolgopleiding van twee tot zes jaar in deze richting gevolgd, waardoor ze behandelaar zijn geworden. Mensen die naar deze specialismen worden verwezen hebben (zware) psychische problemen, bijvoorbeeld een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Op HBO-niveau kun je dit procesbegeleidende vak leren in de Europees erkende Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). Je wordt opgeleid om mensen te begeleiden die juist geen (zware) psychische problemen hebben maar wel moeilijk kunnen omgaan met wat er op hun pad komt. Verandering begeleiden Leer veranderingsprocessen begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Mensen die na bijvoorbeeld een echtscheiding, verlies van een geliefde, ziekte of ontslag ondersteuning zoeken. De psychosociaal counselor begeleidt mensen in veranderingsprocessen om een antwoord te vinden op de eisen die de buitenwereld stelt. De werkwijze die de psychosociaal counselor hanteert is van humanistische aard. Hij vertrouwt op de veerkracht die van nature in mensen ligt opgeslagen, maar tijdelijk niet beschikbaar lijkt. De opleiding maakt gebruik van wetenschap (kennis), filosofie (wijsheid) en empirie (levenservaring). De opleiding is praktijkgericht en vakgericht. Theorie wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven waardoor de toepasbaarheid in de praktijk zichtbaar wordt. OPC geeft hiermee antwoord op de vraag vanuit het werkveld: de vraag naar professionele counselors die zelfstandig mensen kunnen begeleiden in veranderingsprocessen. Voor wie is de Opleiding Psychosociaal Counselor bedoeld? Werken met mensen, daar draait het om bij psychosociaal counselen. De opleiding volg je om een carrièreswitch te maken, om je naast een studie of baan in dezelfde richting verder te verdiepen of om een eigen praktijk te beginnen. De Opleiding Psychosociaal Counselor is interessant voor: maatschappelijk werk(st)ers – om naast omgevings- en taakgericht, mensen ook emotioneel te begeleiden; verpleegkundigen – om op een dieper level met mensen te communiceren; docenten – om studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei; leidinggevenden – om werknemers optimaal te laten functioneren; voor mensen met een SPW diploma – om op HBO niveau door te studeren; voor mensen met een getuigschrift SPH – om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaanén de praktijkkant van het therapeutische vak te leren; voor mensen met een getuigschrift (toegepaste) psychologie – om naast kennis over gedrag, vaardigheden te ontwikkelen in begeleiding van gedragsverandering; voor mensen die binnen hun werkveld of persoonlijke leven de omgang met anderen willen verbeteren. Wat zijn de beroepsmogelijkheden van de Psychosociaal Counselor? De psychosociaal counselor werkt: in een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld huisarts, psycholoog, fysiotherapeut of haptonoom; in het onderwijs als vertrouwenspersoon voor docenten en studenten; bij organisaties die ambulante zorg verlenen; als zelfstandige binnen een eigen praktijk. Officieel erkende SNRO HBO registeropleiding Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijg je het erkende SNRO HBO-diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt. Zorgverlenersnummer Na het behalen van het diploma word je toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvang je een zorgverlenersnummer (AGB code).

Recent bekeken opleidingen: