Security

Integraal Security Management

Meer en meer beseft men dat een integrale aanpak kan van slagen heeft, zeker voor het managen van complexe veiligheidssituaties is dit van toepassing. Deze schriftelijke cursus behandeld niet alleen hoe u risico’s kunt overzien, maar ook hoe deze met elkaar in verband gebracht worden en wat juiste maatregelen zijn. De cursus ‘Integraal Security Management’ is met name interessant voor o.m. security managers, risk & safety managers, facility managers, hoofden bedrijfsvoering, hoofden gebouwenbeheer, ambtenaren beveiliging/veiligheid, brandweer, coördinatoren rampenbestrijding en andere in- en externe functies waaraan een beveiligingsverantwoording is verbonden.