Bestuurskunde

Middle Management (NMM) – BOSTON college

De opleiding NEMAS Middle Management (NMM) voorziet de cursist van noodzakelijke stof die noodzaak is voor het oplossen van de praktische managementkwesties die zich voor kunnen doen op middenkader-niveau. De opleiding is geschikt voor personen die nu of in de toekomst leiding geven op middenkaderniveau binnen een organisatie en in hun vooropleiding het vak management hebben gemist of willen ophelderen.

Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de processen in en stijlen van leidinggeven. Het examenprogramma bestaat uit 2 modules, namelijk Algemene managementkennis en Kennis van functionele beleidsgebieden.

De opleiding bestaat uit twee apart te volgen modules:*

* Het is ook mogelijk om maar één van de modules te volgen.

Module 1 – Algemene Managementkennis (15 lessen)

Module 2 – Functionele beleidsgebieden (15 lessen)

De lessen zijn op woensdagavond van 19:00 uur tot 21:30 uur. De locaties waar deze opleiding gevolgd kan worden en uitgebreide informatie over deze opleiding kunt u vinden op de website BOSTON college opleidingen