Administratie

Anti-Fraude Opleiding

De schriftelijke topopleiding ‘Anti-Fraude Professional’ stelt u in staat te voorzien in een grote behoefte aan kennis op het gebied van in- en externe fraude. Tijdens de cursus worden  alle instrumenten geboden om  fraude(risico’s) in uw organisatie te identificeren, analyseren en minimaliseren. Bovendien is de lesstof afgestemd op de praktijk van een organisatie. Daarnaast bestaat de lesstof uit een succesvolle mix van theorie en praktijk.