Kunstgeschiedenis

Universiteit Leiden – Bachelor Kunstgeschiedenis

De Bacheloropleiding Kunstgeschiedenis besteedt o.a. aandacht aan kunstnijverheid en industriële vormgeving, klassieke archeologie, bouwkunst, beeldende kunst en niet-westerse en vergelijkende kunstgeschiedenis. Als vooropleiding dient u een VWO, WO Propedeuse, of HBO (propedeuse) te hebben afgerond. Daarnaast is het van belang dat u over een goede leesvaardigheid Duits, Engels en Frans beschikt. De duur van deze deeltijdopleiding is ongeveer 4,5 jaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Universiteit Leiden.