Informatica

Informatiebeveiliging in de praktijk

Tijdens deze schriftelijke cursus leert u hoe u informatiebeveiliging binnen uw organisatie vorm en inhoud kunt geven. De cursus Informatiebeveiliging in de praktijk geeft u concrete handvatten op strategisch en tactisch niveau voor het opstellen van informatiebeveiligingsbeleid. Daarnaast geeft de cursus maatregelen op operationeel niveau. In veel gevallen is informatiebeveiliging een wettelijke verplichting, daarom komen de wettelijke en de facto standaarden uitgebreid aan de orde.

Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.imf-online.com/vakgebieden/IT_security/Informatiebeveiliging_in_de_Praktijk.php