Informatica

CISM (Certified Information Security Manager)

De 3-daagse Certified Information Security Manager (CISM) training bereidt u voor op het officiële CISM examen van ISACA. Al meer dan 13.000 cursisten wereldwijd hebben inmiddels de CISM titel behaald. De training bereidt u ook deels voor op het examen. In de lessen wordt met name aandacht besteed aan begripsvorming, zodat u in de praktijk direct aan de slag kunt. De CISM training start met een periode van zelfstudie en wordt ondersteund met webcasts, die de 5 CISM domeinen vanuit verschillende perspectieven belichten.

Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.imf-online.com/vakgebieden/IT_security/CISM_Certified_Information_Security_Manager.php