Administratie

Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) – BOSTON college

Gedurende de opleiding komen alle denkbare facetten waarmee een (toekomstig) salarisadministrateur te maken kan krijgen aan bod. Gedurende de opleiding wordt de theorie behandeld door middel van drie aparte modules; Arbeidsrecht, Loonheffing deel 1 en 2.

Na afsluiting van de opleiding is de cursist in staat zelfstandig een loonadministratie te voeren, loonberekeningen te maken, specifieke vragen hierover te beantwoorden en wijzigingen in de wetgeving op de juiste wijze toe te passen. Ook is de cursist na het behalen van het diploma in staat zelfstandig een salarisadministratie op te zetten en te onderhouden. Daarnaast is de PDL’er capabel om op het gebied van arbeidsrecht, loonheffing en sociale verzekeringen redelijk gecompliceerde vraagstukken op te lossen of te beantwoorden.

U kunt aan deze opleiding deelnemen, als u beschikt over een Mavo diploma of vergelijkbare opleiding.

De lessen zijn op dinsdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur. De locaties waar deze opleiding gevolgd kan worden en uitgebreide informatie over deze opleiding kunt u vinden op de website BOSTON college opleidingen