Administratie

Basiskennis Calculatie (BKC) – BOSTON college

De opleiding Basiskennis Calculatie (BKC) is geschikt voor alle administratieve medewerkers en secretariaatsmedewerkers die hun rekenvaardigheid op bedrijfseconomisch gebied willen vergroten.

Met een BKC diploma op zak heeft de cursist een grote stap gezet in zijn financiële carrière. De cursist bezit inmiddels over de nodige kennis om in de eigen werksituatie zelfstandig eenvoudige bedrijfseconomische berekeningen te kunnen uitvoeren. Daarnaast vormen de diploma’s BKC en BKB het overkoepelend diploma: Financial Assistant.

Tijdens deze opleidingen wordt o.a. behandeld:

  • renteberekeningen
  • krediet
  • kengetallen
  • vreemd geld
  • goederenhandel
  • afschrijving
  • kostprijsberekeningen en indexcijfers.

Tevens wordt er gedurende de opleiding ruime aandacht geschonken aan het Microsoft Office programma Excel.

De opleiding zal worden afgesloten met een examen (op vrijwillige basis) bij de Associatie voor Praktijkexamens.

De lessen zijn op woensdagavond van 20:45 uur tot 22:00 uur. De locaties waar deze opleiding gevolgd kan worden en uitgebreide informatie over deze opleiding kunt u vinden op de website BOSTON college opleidingen